COOKIE-BELEID

Dit is het cookiebeleid van Fox Organizing (hierna te noemen “Fox Organizing”, “ik,” “mij” of “mijn”), een onderneming met adres Grasklokje 26, 5831 PG te Boxmeer. Fox Organizing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76341240. Dit cookiebeleid legt uit hoe ik cookies gebruik en hoe ik jouw gegevens deel en bescherm in relatie tot mijn website www.foxorganizing.nl (de “website”). Het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “AVG”), de telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving zoals die op dit moment geldt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen, wanneer je mijn website bezoekt. Cookies kunnen jouw computer, tablet of telefoon niet beschadigen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar mijn servers teruggestuurd worden. De cookies zijn noodzakelijk om je een prettige ervaring op de website te geven.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om mijn website goed te laten werken. Zonder deze cookies kan mijn website niet goed functioneren. Je kunt deze cookies dan ook niet uitzetten. Er bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies worden direct na jouw bezoek van mijn site verwijderd. De permanente cookies worden bewaard om te voorkomen dat je niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn aankopen die in een winkelwagen van een webshop voor je bewaard worden. Ik deel de gegevens die ik inwin via deze cookies niet met derden.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan functioneren. Door analytische cookies weet ik bijvoorbeeld waar op mijn site naar wordt gezocht, hoelang het duurt voordat pagina’s geladen zijn en waarop op mijn website door mijn bezoekers wordt geklikt. Analytische cookies mogen soms worden geplaatst zonder jouw toestemming. Andere analytische cookies worden uiteraard alleen met jouw toestemming geplaatst.

Google Analytics
Voor mijn analytische diensten maak ik gebruik van Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om jouw webbrowser te identificeren. Hierdoor worden jouw gegevens gedeeld met Google. Ik deel alleen gegevens met Google die ik op basis van de AVG met Google mag delen. Ik gebruik deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor mij niet mogelijk om jou als individu te kunnen identificeren. Ik heb Google geen toestemming gegeven om jouw gegevens te delen met derden. Je kunt voorkomen dat Google Analytics je herkent door de cookies uit te schakelen in je browser. Google kan wel verplicht worden de gegevens aan derden te verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media cookies
Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als Facebook en Twitter opgenomen. Deze buttons werken door stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies op de website geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van het respectievelijke sociale mediabedrijf (deze kunnen regelmatig wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn, Twitter en Facebook houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer je inzage wil in jouw persoonsgegevens, als je je gegevens wil wijzigingen of verwijderen of als je je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan jezelf of aan een derde, dan kunt je contact opnemen met Fox Organizing door een e-mail te sturen naar info@foxorganizing.nl of een brief sturen aan:
Fox Organizing
Grasklokje 26
5831 PG Boxmeer

Onvoorziene cookies
Ik probeer een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op mijn website. Het kan voorkomen dat derden cookies plaatsen op mijn website. In dat geval vind je deze cookies niet terug in dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als een video die op Youtube is opgeslagen op mijn website wordt gedeeld. Kom je op mijn website een cookie tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoek ik je contact op te nemen met mij door een mail te sturen naar info@foxorganizing.nl.

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?
Fox Organizing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ik gebruik veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Fox Organizing kan niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van jouw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen jou en Fox Organizing.

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?
Informatie verzameld met functionele cookies deel ik niet met derden. Informatie verkregen met analytische cookies deel ik zonder jouw toestemming alleen met derden nadat ik deze gegevens heb geanonimiseerd of nadat ik voor het delen van jouw gegevens jouw toestemming heb gekregen. Informatie verkregen met tracking cookies deel ik alleen met derden indien ik daartoe jouw toestemming heb gekregen.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Fox Organizing, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of mijn activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid moeten opvolgen.

Wijzigingen
Fox Organizing kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer je vragen hebt over dit Cookiebeleid, dan kun je contact opnemen met Fox Organizing door een e-mail te sturen naar info@foxorganizing.nl.

© Fox Organizing Cookiebeleid januari 2022