1. Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens ik (Natalie Vossenberg, professional organizer van Fox Organizing) verwerk als ik een zakelijke relatie met je heb, wil krijgen of met je heb gehad. Ook staat hierin waarom je gegevens verwerkt worden, hoe deze bewaard worden en wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van deze gegevens. Ik vind het belangrijk dat mijn dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Ik bewaar alle gegevens zorgvuldig en discreet. Je kunt ervan uitgaan dat de verwerking van je gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving en dat niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming.

 1. Persoonsgegevens

Natalie Vossenberg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Eventueel extra door jou verstrekte gegevens die betrekking hebben op je hulpvraag.

Alle informatie blijft uiteraard tussen ons, maar mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie met derden deel dan is dit uiteraard met jouw toestemming.

 1. Waarom verzamelt Fox Organizing deze gegevens?
 • Om je te bellen, appen, mailen of om op een andere manier contact te leggen als dit nodig is voor de dienstverlening.
 • Om je te begeleiden en coachen en de afgesproken opdracht uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over mijn diensten, bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven of mailings.
 • Voor het uitvoeren van de boekhouding en het afhandelen van de betaling.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang).

 1. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn. Fox Organizing hanteert een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens en voor de (bedrijfs)administratie geldt een wettelijk bewaartermijn van zeven jaar.

 1. Het delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij daarvoor door jou toestemming is gegeven in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fox Organinzing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fox Organizing. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken, in een computerbestand, aan jou of een ander, over te dragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar natalie@foxorganizing.nl. Om er zeker van te zijn dat jij een verzoek hebt gedaan, vragen ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Verder wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Tot slot

Natalie Vossenberg professional organizer van Fox Organizing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je ondanks mijn maatregelen toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met:

 

Fox Organizing

Natalie Vossenberg

Grasklokje 26

5831 PG Boxmeer

natalie@foxorganizing.nl

06-20858987