PRIVACYVERKLARING

Fox Organizing vindt jouw privacy erg belangrijk en dat de dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Jouw gegevens worden dan ook op een veilige manier verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring kun je lezen welke gegevens die ik van je verzamel en verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens bewaar. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via info@foxorganizing.nl.

Artikel 1 Mijn gegevens
Fox Organizing is een eenmanszaak, gevestigd te (5831 PG) Boxmeer, Grasklokje 26. Fox Organizing staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76341240. Ik, Natalie Vossenberg eigenaar van Fox Organzing, ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik en wat is het bewaartermijn?
Fox Organizing verwerkt de volgende gegevens: je voor- en achternaam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), rechtsvorm, (factuur)adres, e-mail, IP-adres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer btw-nummer, recensies en eventueel door jou verstrekte gegevens die betrekking hebben op je hulpvraag.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Indien jij dit wenst verwerk ik hiervoor ook jouw factuuradres en Kamer van Koophandel en/of btw-nummer. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Om het plaatsen van recensies over en reacties op blogs van Fox Organizing mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam en de inhoud van je bericht. Recensies kan ik op mijn website en social mediakanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen.

Fox Organizing gebruikt technische en functionele cookies. Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek van een website worden gestuurd naar je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw computer en bestanden niet beschadigen. Cookies kun je uitschakelen in je browser, zodat je kunt voorkomen dat Google Analytics jou herkent. Daarnaast kun je informatie die je eerder hebt opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies via diensten van derden. Deze diensten helpen om verkeer en trends van de website te meten en de website te optimaliseren. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door bijvoorbeeld jouw computer, mijn website en jouw voorkeursinstellingen om gegevens te analyseren en waar nodig mijn website te verbeteren. Jouw gebruik van mijn website wordt getrackt met Google Analytics en hierbij ben ik aan de bewaartermijnen van Google gebonden. In mijn cookiebeleid kun je uitgebreider lezen hoe ik cookies gebruik en hoe ik jouw gegevens deel en bescherm in relatie tot mijn website www.foxorganizing.nl.

Tot slot verwerk ik jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor een training, webinar, freebie, nieuwsbrief, marktonderoek of een ander marketingdoel wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolgmails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven. Hier kun je je te allen tijde voor afmelden. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken ik tevens jouw factuurgegevens. Wanneer het een offlinetraining betreft kan ik tevens jouw dieetwensen en/of allergieën verwerken.

Ik gebruik jouw gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn. Voor mijn (bedrijfs)administratie is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst zeven jaar.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij (schriftelijk of in gesprekken) hebt verstrekt en/of doordat je gebruik maakt van de diensten van Fox Organizing.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken door te mailen naar info@foxorganizing.nl.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Geautomatiseerde besluitvorming – jij mag mij jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit doorgeven en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
6. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar info@foxorganizing.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen en er in ieder geval binnen 30 dagen op reageren. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Je gegevens zal ik niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@foxorganizing.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, maar neem in ieder geval eerst contact met mij op (info@foxorganizing.nl). Dan komen we er hoogstwaarschijnlijk samen wel uit.

© Fox Organizing Privacyverklaring januari 2024